портал Черногория

'mscoder:weather.top' is not a component
Поиск

Форма входа
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Он-лайн словарьРусcко-сербский (иекавица)Сербско-русский

Переводчик
перевести

Для перевода достаточно ввести первые буквы слова.

 

Допускается замена сербских спец. символов:
Š-S, Đ-D, Ž-Z, Č-C, Ć-C

 

Слова, имеющие несколько вариантов перевода, выделяются в списке.

Форум портала Черногория

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
[ Закрыто ] Odluka o privremenom viznom rezimu
 
Odluka o privremenom viznom režimu

Odluka je objavljena u "Službenom listu RCG", br. 46/2006 i 34/2007.

Član 1

Ovom odlukom propisuje se privremeni vizni režim Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Crna Gora).

Član 2

Državljani Republike Srbije mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, pod istim uslovima kao i crnogorski državljani.

Član 3

Državljani Andore, Australije, Izraela, Republike Island, Kanade, Republike Koreje, Lihtenštajna, Kneževine Monaka, Kraljevine Norveške, Novog Zelanda, Republike San Marino, Republike Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske Konfederacije i predstavnici Vatikana mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave.

Član 4

Državljani Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Republike Grčke, Kraljevine Danske, Republike Estonije, Republike Italije, Republike Irske, Republike Kipar, Republike Litvanije, Republike Letonije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Republike Mađarske, Savezne Republike NJemačke, Republike Poljske, Portugalske Republike, Republike Rumunije, Slovačke Republike, Republike Slovenije, Republike Finske, Francuske Republike, Kraljevine Holandije, Češke Republike, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave.

Državljani država iz stava 1 ovog člana, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana na osnovu lične karte uz izdavanje turističke propusnice.

Član 5

Državljani Republike Albanije, Ruske Federacije i Republike Ukrajine, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, radi turističke posjete u individualnom ili organizovanom aranžmanu, na osnovu važeće putne isprave bez vize, uz izdavanje turističke propusnice.

Član 6

Državljani Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Hrvatske, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave.

Državljani država iz stava 1 ovog člana, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana na osnovu lične karte uz izdavanje turističke propusnice.

Član 7

Turističku propusnicu iz čl. 4, 5 i 6 ove odluke, izdaje organ uprave nadležan za poslove kontrole prelaska državne granice, bez naknade, s rokom važenja do 30 dana.

Član 8

Državljani država koje nijesu navedene u čl. 2, 3, 4, 5 i 6 ove odluke, mogu ulaziti i boraviti, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore, na osnovu važeće putne isprave u koju je unijeta viza, ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Član 9

Nosilac putne isprave izdate od Organizacije Ujedinjenih Nacija ili njenih specijalizovanih agencija može bez vize ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore.

Član 10

Pripadnici Malteškog Viteškog Reda mogu bez vize ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, do 90 dana, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore, na osnovu važeće putne isprave.

Član 11

Nosilac posebne putne isprave za izbjeglice, izdate od države potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine, putne isprave za lice bez državljanstva, izdate od države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954. godine i putne isprave za stranca, odnosno sa njima izjednačene putne isprave, može ulaziti i boraviti do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore ako je u tu ispravu unijeta viza ili odobrenje boravka.

Član 12

Na osnovu preuzetih zaključenih bilateralnih sporazuma o ukidanju viza na diplomatske ili službene pasoše ili pasoše odnosno o unošenju klauzule "Poslovno" u pasoš, odnosno o uslovima putovanja državljana, državljani tih država mogu ulaziti, boraviti i prelaziti preko teritorije Crne Gore u skladu sa sporazumima.

Član 13

Državljani Republike Albanije, Ruske Federacije, Republike Turske i Republike Ukrajine, koji imaju dozvole boravka u zemljama članicama Evropske Unije, ostalim zemljama članicama Šengenskog sporazuma i Švajcarske Konfederacije, mogu prelaziti preko teritorije Crne Gore u roku od pet dana od ulaska u Crnu Goru.

Član 14

Nosilac važećeg diplomatskog, službenog i ličnog pasoša, akreditovan pri dosadašnjem Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnjih poslova Srbije i Crne Gore ili Ministarstva inostranih poslova Republike Crne Gore, ili kojem je u pasoš utisnut pečat dosadašnjeg Ministarstva spoljnjih poslova Srbije i Crne Gore ili izdata posebna lična karta, može ulaziti u Crnu Goru bez vize.

Član 15

Vize izdate od strane diplomatskih ili konzularnih predstavništava Srbije i Crne Gore važe do isteka roka na koji su izdate.

Član 16

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da se primjenjuju Odluka o ukidanju viza za ulazak i boravak u Srbiji i Crnoj Gori ("Službeni list SCG", broj 23/03) i Odluka o ukidanju viza za tranzit preko teritorije Srbije i Crne Gore za državljane Republike Turske, Ruske Federacije, Republike Ukrajine i Republike Albanije ("Službeni list SCG", broj 43/03) i prestaje da važi Odluka o uslovima pod kojima se stranim državljanima omogućava ulazak i boravak u Republici Crnoj Gori ("Službeni list RCG", broj 36/04).

Član 17

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se do početka primjene propisa o viznom režimu donijetog u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca.
 
Ленин, а можно по-русски объяснить, что же ждать гражданам из русской федерации по-поводу боравка. Будет ли выдаваться боравак владельцам недвижимости на срок более 90-180 дней? :?:
 
:)
Изменено: Весна - 24.05.2009 10:44:06 (сообщение удалено)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

© 2007—2023 «DSA»

[email protected]